Úvodní stránka

Předem varují, že se chystá nový obsah stránek, a tudíž část, která je v menu pod „Staré stránky“ je velmi zastaralá a neaktuální, ale možná někomu něco dá.

Poslední novinky najdete na příslušném odkazu.

Astrální cestování, mentální, lucidní snění, telepatie, telekineze a magie obecně. Stránek a knížek na podobné téma je v poslední době opravdu velmi množství. Někde se mluví, že astrální cestování je bezpečné, někde, že naopak ne. Někde, že je magie bílá a černá a jinde, že je jen jedna. Někde jsou teorie, které, když zkoušíme, nám stejně nefungují. Informaci je na toto téma jak písku na pláži. Jak tedy na ní najit ti vzácné kamínky pravdy? Nebo je pravda všechno, jen my ji nerozumíme?

I já jsem hledající, hledající informaci na tato téma, odpovědi na vznikající otázky. Nejsem zdaleka nějaký duchovný člověk a netvrdím, že vím o tomto všechno, a z toho c vím, netvrdím, že je nějak absolutně pravdivé.

Do rukou se mi dostávali různé knihy od různých autorů. I informace obsáhla v nich, byla často velmi odlišná a navzájem se popírající. Kdo z těch autoru ale měl pravdu a kdo mě naučil více? Ten, který psal podobné věci, než jsem do té doby myslel i já a v podstatě mě nic nového nepřines? Nebo ten, který psával věci, které se mi vůbec, ale vůbec nelíbili, ale přemýšlením a snahou porozumět jsem zjišťoval nové a nové věci?

„Když je žák připravený, učitel se vždy najde.“ Skvělé motto, které jsem se snažil držet, když jsem získával informace z okolí. Když čteme různá díla, tak problém, že jim nerozumíme, nebo si myslíme, že jsou hloupá, není vždy v autorech, ale často v lidech, co to čtou. Buď autorovi nerozumíme proto, že mluví na téma, kterému nerozumíme, a tudíž jsem ta díla odkládal stranou a obohacoval se o chybějící mi informací. Nebo autor používal výrazy, které definoval jinak než já, protože jsem o těch výrazech už měl jinou informaci z jiných zdrojů a tudíž se popírali. V takových případech jsem se snažil rozumět knihu v definicích, které jim autor přiřazoval a potom popisovat ve mně příjemnějších definicích.

Bohužel s takovým problémem se setkávám nejenom já, ale i většina ostatních lidí. Jak to řeší je jen a jen jejích věc. Můj problém vznikal, když jsem své znalosti zkoušel předávat dál. Buď mi lidé nerozuměli proto, že jsem mluvil o věcích, které jim nebyli blízké, nebo používal výrazy, u kterých měli odlišnou definici, než já. Kdo ale má pravdu? Autoři, které definují věci svým způsobem, nebo čtenáře, které stejné výrazy definují jinak? Znám na to jednu skvělý příběh. Nevím, zdali byl pravdivý, nebo ne, ale vystihuje řešení problému.

Jednou člověk s vědeckým zaměřením přišel za duchovním mistrem, a poprosil ho, aby ho učil. Na to ho mistr pozval na čaj, a když mu naléval do hrnečku, tak pořad lil a lil, až se čaj z hrnečku přetékal. Na poznámku vědce, co že to vlastně dělá, odpověděl, že stejně tak jak je naplněný hrneček čajem je naplněny i vědec svými představami, terminologii a definicemi, tak stejně by dopadlo, kdyby začal mistr vysvětlovat. Jen by se to přes informace vědce přelívalo a měl by z toho velmi málo.

Mým cílem tedy je tedy především ukázat na to, co mají různé autory společného. Ukázat na problémy vznikající v nedorozuměních a odlišných definicích. A s tím související problémy jako, proč nám nefunguje ta či ona metoda. Vynasnažím se to rozebírat do takové hloubky, která je známá mě a zkusím poukázat na způsoby, jak si to ověřit na vlastní pěst, vlastní logikou, nebo nějakým jiným zdrojem.

Tím bych chtěl taky upozornit, že i já budu používat vlastní terminologií, kterou jsem ale nevymyslel jen tak proto, že se to chtělo mé levé patě. A ani ne proto, že to používal autor, který se mi líbí víc než jiný. Ale proto, že jsem se snažil zjistit, jak ta či ona věc pracuje, sbíral informace z různých zdrojů a definic. A přidával k tomu takovou definici, která dle mě tomu seděla nejblíže.

A ještě jednou říkám, že netvrdím, že mám jedinou pravdu, a pokud mé definice se budou lišit od vašich, potom zkuste jim rozumět v definicích, které jim přiřazuji já, aby nedocházelo případným nedorozumění.